Kemisk-tekniska varor - Kuvert, tillverkning/grossister