Järnvaror, tillverkare/grossister - Järnvägstrafik