Hus-, byggnadssnickeritillverkning - Högtrycksutrustningar, försäljning